Протягом року за показниками промисловості Вінниччина суттєво деградувала

Новини Вінниці / Протягом року за показниками промисловості Вінниччина суттєво деградувала

Темпи занепаду потужностей підприємств Вінниччини цього року "акрили" всі залузі промисловості. Лише за рік індекс промислової продукції зменшився на 23,9% (з жовтня 2019 до жовтня 2020 становив 114,1% та 90,2%, відповідно).

Темпи занепаду потужностей підприємств Вінниччини цього року "накрили" всі галузі промисловості. За темпами виробництва область серед регіонів України посідає 19 місце. У жовтні 2020 року порівняно з жовтнем 2019-го індекс промислової продукції у Вінницькій області склав 90,2%.

Як зазначає преслужба Укрстату, промислове виробництво Вінниччини у січні–жовтні 2020р. зменшилось в порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 9,0%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–жовтнем 2019 р. обсяги промислового виробництва збільшились на 20,5%.

У переробній промисловості обсяги промислового виробництва зменшились на 6,8% за рахунок падіння:

  • у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів на 43,2%,
  • у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 42,6%,
  • у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 24,5%,
  • у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 19,7%,
  • у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 10,9%,
  • у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 4,8%,
  • у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 2,6%.

Щодо постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, то обсяги зменшились на 24,6%.